MOWBLOWER

Sekačka s ventilátorem pro údržbu travnatých ploch ve složitém terénu

Rozsah využití:

  • Sekání nedostupných luk a zemědělských ploch
  • Sekání svažitých pozemků
  • Sekání travnatých pásů kolem silnic a náletových dřevin
  • Sekání travnatých pásů podél polních cest
  • Sekání mezí, svahů kolem toků řek

Charakteristika:

  • Možnost montáže na malé samojízdné nosiče
  • Posekaná tráva je rozptýlena pomocí ventilátoru a nezůstává ležet
  • Není třeba časté sekání
  • Rovnoměrné rozptýlení v ploše
Srovnání parametrů Technické parametry
MOWBLOWER:

Pracovní šířka (mm)

1 350

Vlastní hmotnost (kg)

cca 350

Doporučený průtok oleje (l/min)

50 - 60

Doporučený provozní tlak (bar)

250 - 300

Kontaktní formulář