Mobilní štěpkovačena pásovém podvozku

JENZ HEM 540 DL

Mobilní štěpkovač na pásovém podvozku, podélné vtahování

JENZ HEM 561 DL

Mobilní štěpkovač na pásovém podvozku, podélné vtahování

JENZ HEM 820 DL

Mobilní štěpkovač na pásovém podvozku, podélné vtahování