Nový drtič JENZ

30.6.2016 / Aktuality JENZ představuje nový stroj na kompostování a zpracování substrátů s mnoha inovativními detaily provedení: drtič biomasy BA 915 D

Značně zjednodušená údržba a plnění, optimalizovaný systém vtahu a veliká průchodnost – to jsou hlavní charakteristiky, které JENZ skloňuje ve spojitosti s jejich novým drtičem biomasy BA 915 D.

Co bylo hlavní motivací pro vyvinutí nového drtiče? Štěpka během let prokázala, že je naprosto konkurenceschopným zdrojem energie, a to i přes obtíže na trhu z důvodu snižování cen ropy a mírných zim. Nyní se navíc často kompostuje málo kvalitní bioodpad ze zahrad a parků. To vše jsou důvody pro vývoj nového drtiče BA 915 D, který je vhodný nejen na drcení, kompostování, ale i k přípravě substrátů pro zplynovací zařízení. U substrátů, obdobně jako v případě kompostování, musí být substrát rozdrcen na drobné částečky, aby bylo možno jej dobře promísit a tak podpořit tvorbu plynu.  Toto vše nový stroj BA 915 D dokáže a je navíc velice výkonný a mobilní, což dále navyšuje ekonomičnost jeho provozu.