Poděkování všem účastníkům Dětského zemědělského dnu

3.7.2024 / Aktuality Fotky a video ke stažení

Dne 8.6.2024 se konal na hospodářském dvoře Karlov DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ DEN. Byl to pro všechny zúčastněné skutečně nezapomenutelný zážitek, a to nejen pro děti, které se do programu s velkou vervou zapojily, tak pro nás, organizátory. Užili jsme si společně spousty zábavy! Děti si hravou formou vyzkoušely, co obnáší zemědělská výroba, a získaly spousty nových vědomostí o životu na statku. Všem nám údery svolávajícího zvonu zněly ještě několik dní v uších a na celý den s úsměvem vzpomínáme.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kdo se s námi tohoto dne zúčastnil. Kromě hlavních organizátorů se do příprav této akce pro děti zapojili nejen naši zaměstnanci, ale i další lidé se vztahem ke Karlovu, kteří byli dětem ochotni věnovat svůj volný čas. Náleží jim za to velký dík. Rovněž bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří si tento den s námi na dvoře Karlov prožili. Někdo dětem při jejich výkonech fandil, někdo se do soutěží aktivně a srdnatě zapojil, některé úžasné maminky na tuto příležitost dokonce dětem něco napekly a přinesly. Nejvíce bychom ale samozřejmě chtěli poděkovat hlavním účastníkům tohoto dne, a sice dětem, které se do rolí zemědělců opřely a dávaly do soutěží opravdu vše. Zkrátka jste byli všichni skvělí!!!!

Na následujícím odkazu naleznete krátké video, které shrnuje průběh Dětského zemědělského dne, které sestřihala a zpracovala Hana Vojtíšková. Dále jsou zde ke stažení fotografie od úžasné fotografky, Radky Zelenkové, která celý den zachytila na objektiv, a rovněž některé další amatérské záběry. Doufáme, že videodokumentace a fotodokumentace dokáže alespoň částečně zachytit pohodu, kterou jsme ten den všichni vnímali, a že se zrovna Vaše dítě podařilo zvěčnit v nějakém krásném momentu. https://drive.google.com/drive/folders/1Up01pOE-5Tr_K2wYIEyWAOh0-Y0MFLgL?usp=sharing

Jménem organizačního týmu Karlow-Karlshof a.s. a Karlow-Karlshof Agro s.r.o. nám tak nezbývá než si popřát: „BRZY NAVIDĚNOU!!!“


Níže je náhodný výběr několika fotografií (Radka Zelenková):