POSTUPNÁ REKONSTRUKCE DVORA KARLOV

8.7.2022 / Aktuality Snímky z počátků rekonstrukce budov dvora Karlov

Společnost Karlow-Karlshof a.s. dlouhodobě usiluje o obnovu unikátního, památkově chráněného kruhového dvora Karlov, který byl založen Fürstenberky v druhé polovině 18. století, a který je díky svému neobvyklému kruhovému půdorysu řazen mezi unikáty v celoevropském měřítku. Dvůr Karlov společnost převzala ve velmi zuboženém stavu a z vlastních peněz se ho postupně snaží ve všech sil znovuobnovit, včetně zachování tradice zemědělského hospodaření na okolní půdě. Je to veliký projekt a bez vnějšího financování jdou opravy velmi pomalu. Přesto společnost Karlow-Karlshof a.s. odvedla na zvelebení dvora a jeho okolí veliký kus práce. Zde je několik snímků stavu budov před opravami...............


A v současnosti.........