Požadavky na kvalitu štěpky vzrůstají

18.2.2016 / Aktuality JENZ nabízí možnost přizpůsobit typ produkované štěpky konkrétním požadavkům zákazníka a tém dosáhnout z pohledu zákazníka maximální možné kvality

Požadavky na kvalitu štěpky jsou tak odlišné, jakou jsou štěpku poptávající zákazníci. To znamená, že si dodavatelé musí klást mnoho otázek: Jakou kvalitu jejich zákazník vlastně požaduje? Jak takové kvality docílíme? Jak poznáme, že je naše štěpka skutečně kvalitní? Ve skutečnosti se nedá říci, zda je štěpka kvalitní nebo nekvalitní. Lze jen posoudit, zda je štěpka vhodná nebo méně vhodná ve vztahu k jejímu zamýšlenému využití.

JENZ si tento problém uvědomuje a upravil dle toho svoje stroje. Nabízí nyní stroje s hydraulickým pásovým dopravníkem, které mají nastavitelnou rychlost, a také s flexibilním ventilátorem s nastavitelnými otáčkami. Na veletrhu Agritechnica 2015 byly prezentovány také nový typ lopatek a výhozové roury, které by měly mít pozitivní efekt na finální kvalitu štěpky.

Jinými slovy, se stroji JENZ mohou dodavatelé štěpky jednoduše otočit několika knoflíky a tím ovlivnit její výstupní parametry. A kdo jim má říct, jaké parametry to mají být? Samozřejmě by to měl být zákazník. Dodavatelé by měli se zákazníky předem vykomunikovat přesné specifikace jejich požadavků. Čím přesněji budou požadavky zákazníků znát, tím lépe pak budou schopni nastavit stroje JENZ tak, aby parametry výstupní štěpky byly co nejvhodnější pro zamýšlený účel.