Pozvánka na den otevřených dveří na demonstrační farmě

13.6.2023 / Aktuality Pozvánka na den otevřených dveří na demonstrační farmě MZe EKOFARMA PROBIO ve Velkých Hostěrádkách, 30.6.2023

Vážení obchodní partneři a zákazníci,

rádi bychom Vás pozvali na další den otevřených dveří, který se bude konat na demonstrační farmě MZe EKOFARMA PROBIO ve Velkých Hostěrádkách, v pátek 30.6.2023 s názvem - Redukované zpracování půdy - zakládání letních plodin v erozně ohrožených podmínkách.

Na farmě se připravuje na první letošní sklizeň, konkrétně jetele nachového na osivo. Dlouhodobě se daří ihned po jeteli založit porost pohanky obecné nebo čiroku dvoubarevného na druhou sklizeň. Má to pozitivní vliv na ziskovost hospodaření v rámci osevního sledu a maximalizuje se doba s půdním pokryvem v průběhu roku. Založení letních plodin na druhou sklizeň v erozně ohrožených podmínkách má svá specifika. Na demonstračním dni budou k vidění technologie splňující protierozní nařízení DZES 5, jejichž základem je žádné nebo minimální narušení půdního profilu s vytvořením mulče z posklizňových zbytků na povrchu půdy:

  • přímé setí do strniště
  • mělká podmítka talířovým podmítačem Väderstad Carrier s maximální hloubkou zpracování 5 cm s následným setím do mulče
  • praktická ukázka využití systému Treffler - precizní radličkový podmítač TGA a precizní kultivátor TF s maximální hloubkou zpracování 5 cm s následným setím do mulče

Nově jsou výše zmiňované technologie podpořeny v rámci 33.73 - Investice do zemědělských podniků.

K přihlášení na akci prosím využijte následující odkaz. Pro přihlášené je občerstvení zajištěno zdarma. Prosím o včasnou registraci na akci.

Budeme se těšit, že se tam s Vámi setkáme.