Sofistikované systémy JENZ….

2.8.2019 / Aktuality …usnadňují celodenní práci, chrání stroj a přizpůsobují se optimálně aktuálnímu způsobu provozu – vše pro ještě větší efektivitu!


Sofistikované systémy JENZ podporují operátora v optimálním nastavení jeho stroje, nabízejí mu možnosti analýz, dávají mu více jistoty a zvyšují efektivitu jeho práce.

Dosud byly stroje JENZ na přání zákazníka vybavovány takzvaným IBC (Intelligent Bite Control). „IBC má v první řadě za cíl udržet vysokou vytíženost motoru. Na kvalitu štěpky se při tom braly menší ohledy. “, vysvětluje Hans Heinrich Hermeier, produktový manažer společnosti JENZ. „Nyní se nám podařilo systém dále vyvinout a uzpůsobit tak, aby byla rychlost vtahování regulována v závislosti na zátěži.“

V oblasti drtičů jsme nyní představili nový GFA Systém („Grinder Feed Assistant“), ve kterém sensory ovládají nejen počet otáček rotoru, ale i rychlost vtahu, a optimálně oba tyto parametry vzájemně nastavují. Ve výsledku tak stroj kvalitně zpracuje biomasu se zachováním vyrovnaně vysokých otáček rotoru. Lze se tak kompletně vyhnout neproduktivním zastávkám vtahu. Ve snaze docílit obdobně vysokou kvalitu štěpky zpracovanou štěpkovači JENZ, jako se podařilo docílit u drtičů biomasy, byly nové štěpkovače JENZ vybaveny CFA systémem („Chipper Feed Assistant“). I zde se reguluje rychlost otáček rotoru s cílem dosáhnout optimální kvality štěpky. K další úlevě starostí pro řidiče a dosažení maximální výkonnosti byl ještě vyvinut CFA2 Systém, který řídí rychlost vtahování nejen skrze rychlost otáčení rotoru, ale i skrze horní válce. Stroj je tak schopen rozlišit, jaká zátěž ho čeká a včas reagovat, aby například nevtáhl plnou rychlostí kulatinu o průměru 60ti cm.