Výsadba stromů pro lepší kvalitu života obce

8.12.2021 / Aktuality Společnost vysadila přibližně 200 stromů na Karlově, v obci Roztoky

Společnost Karlow-Karlshof a.s. nechala tento podzim vysázet na veřejně přístupných pozemcích v okolí dvora Karlov pestrou škálu přibližně dvou set ovocných stromů, a tím aktivně přispěla tvarováním krajiny ke zlepšení přírodních podmínek v obci. Jedná se o obnovení historicky osázených okrajů polí a cest, které zdobily okolí dvora v dobách jeho rozkvětu za Fürstenberků ve druhé polovině 18. století. Navíc je to jedna z dalších iniciativ o dlouhodobou udržitelnost naší přírody, která je v souladu s firemní kulturou společnosti.